Equipment / Apparatuur

Console: Mackie 32 8 bus

Daw: PC Ontel core i5 Quad – Core processor

A/D conversion: Motu 24 I/O audio interface

Mic preamp: Avalon VT-737SP

Effects: Lexicon PCM90

Microphones:

  • Neumann TLM103
  • Neumann KM 184 x 2
  • Neumann KMS 105
  • Rode nt1000
  • AKG c 3000
  • Sennheiser MD 421 x 2
  • Shure SM 57 x 3
  • Shure SM57 beta x 2
  • Shure SM58